Izrada sajtova učitavanje
Kompletna digitalna rešenja

Grafički dizajn

Vizuelni identiteti | Vreme čitanja: 5 minuta

Vizuelni identitet je skup svih aspekata koji kompaniju, ili organizaciju, predstavlja kroz sva sredstva komunikacije i to ne samo prema klijentima, partnerima i investitorima, nego i prema vlastitim zaposlenima. Uopšteno, vizuelni identitet izražava karakteristike kompanije kao i njene vrednosti i ambicije u poslovanju.

Vizuelni identitet osigurava nekoj kompaniji, ili organizaciji, njenu "prepoznatljivost". Za gotovo sve kompanije, kao i neprofitne organizacije, od vitalnog je značaja da što više ljudi zna koje su njene osnovne delatnosti.


Vizuelni identiteti izrada

Kompanije, firme i pojedinci trebalo bi da se fokusiraju na inovacije i da više nego ikada teže ka tome da dokažu svoju jedinstvenost. Tradicionalne poslovne strategije koje su do sada koristile starije generacije prestale su da funkcionišu.

Danas se najmoćniji brendovi razlikuju po kreativnosti i snažnim emocijama koje izazivaju kod potencijalnih klijenata. Jednom tako stvoren imidž kompanije može doneti ogromne koristi, privući nove klijente i ojačati postojeće odnose, čineći obe strane svesne kvalitetnog izbora.

Tu sliku možemo izgraditi, između ostalog, uz pomoć vizuelne identifikacije (korporativni dizajn), koja je trenutno jedan od najčešće korišćenih alata za izgradnju efikasne i trajne konkurentske prednosti na tržištu.

Ispod ćete pronaći kratak pregled ključnih komponenti i saznati zašto su one toliko važne.Vizuelni identiteti brošura

Dizajniranje, osmišljavanje identiteta kompanije ili pojedinca obuhvata:


 • Dizajn logotipa
 • Tipografija
 • Definisanje karakterističnih boja
 • Dizajn službene dokumentacije - memorandumi, podsetnice, koverte...
 • Dizajn promotivnih proizvoda - katalozi, brošure, prospekti, majice, kape...
 • Dizajn web stranica

Logotip

Logotip je grafički znak koji predstavlja obeležje kompanije, proizvoda ili usluge koje ona nudi. Logotip može biti predstavljen u obliku slova, simbola ili njihovom kombinacijom.

Logotip ima veoma značajnu ulogu u vizuelnom identitetu proizvoda ili kompanije. Dobro dizajniran logo spada u vodeći deo svakog dobrog marketinga.

Logotip mora biti jednostavan, originalan, upečatljiv i lak za pamćenje.


Proces izrade logotipa

Izrada logotipa odvija se u nekoliko koraka: 1. Razgovor sa klijentom i upoznavanje sa kompanijom, poslovima, ciljnom grupom
 2. Istraživanje, osmišljavanje, plan i skiciranje logotipa
 3. Izrada predloga, izbor boje i tipografije
 4. Prezentacija idejnog rešenja klijentu i eventualne izmene
 5. Finalna obrada logotipa i korekcije, grafička priprema u više formata

Nakon informativnog razgovora tokom kojeg smo se upoznali sa Vašom kompanijom/firmom kao i poslom kojim se bavite, za Vas dizajniramo dva različita rešenja logotipa (logo, zaštitni znak). U slučaju da se dogodi da Vam nijedno ponuđeno rešenje ne odgovara, uradićemo još dva.

U trenutku kada budete zadovoljni sa ponuđenim, eventualno vršimo manje korekcije i krećemo u izradu finalnog rešenja.

Rezultat je originalan i unikatan logotip, koji se isporučuje u vektorskom i rasterskom formatu, a koji je pogodan i spreman za štampanje na svim površinama i u svim dimenzijama.

Ime

Jedna od najvažnijih karakteristika kompanije je njeno ime. Izbor pravog imena nije baš tako jednostavan. Ime kompanije može biti vlastito ili verbalno i kao takvo povezano sa predmetom aktivnosti, karakterom...

Ponekad je potpuno izmišljena apstraktna reč bez specifičnog značenja i odnosa sa aktivnostima kompanije veoma dobar izbor. Međutim, dobro ime bi trebalo da bude originalno, lako za izgovaranje i pamćenje, i da kao takvo, probudi željene konotacije.

Važno je zapamtiti da ime može biti pogrešno protumačeno od strane različitih društvenih grupa. Prilikom plasiranja brenda na strana tržišta važno je predvideti i obratiti pažnju da ne izaziva pogrdne asocijacije na drugim jezicima. Pored toga, trebalo bi razmotriti da li je izabrano ime u skladu sa strategijom kompanije i da nije usko povezano sa konkurencijom.

Ako ime ometa postizanje naših poslovnih ciljeva, verovatno je došlo vreme za neke bitnije promene. Osim toga, obratiti posebnu pažnju na to da ime ima dostupan domen na Internetu.

Boja

Treći važan element prilikom kreiranja vizuelnog identiteta kompanije je njegova paleta boja. Tipično, ona stvara osnovu vizuelnog sistema, jer snažno utiče na percepciju i svest korisnika.

Izbor boje, koja će kasnije postati prepoznatljiva karakteristika kompanije i najupečatljivija stavka u memoriji, treba da bude rezultat temeljne analize. Treba uzeti u obzir da svaka boja izaziva različite asocijacije u ljudskom umu; uzeti u obzir kulturni značaj boja i njihovo značenje za određenu ciljnu grupu - druge boje će biti privlačne za muškarce, druge za žene ili decu.

Kada birate boju za kompaniju, pažnju bi trebalo usmeriti prema različitim kombinacijama, a zatim proveriti da li one zaista pokreću željenu reakciju kod potencijalnih klijenata. Sistem boja kompanije sastoji se od osnovnih, komplementarnih i prihvatljivih kombinacija boja. Međutim, najvažnija funkcija je primarna boja. Njen zadatak je da predstavi karakter i poziciju kompanije.

Ako kompanija želi da naglasi snagu i tržišnu prednost, izbor svetlih i jakih boja će biti bolji izbor. Međutim, ako želimo da izrazimo sliku uravnotežene i mirne kompanije, pastelne boje će biti prikladnije.

Umetnost usklađivanja boja nije jednostavan zadatak. Postizanje željenog efekta zahteva ne samo veliko znanje, već i iskustvo i urođeni estetski smisao.

Tipografija

Kao i u slučaju logotipa ili palete boja, izbor fonta treba da prati karakteristike ponuđenog proizvoda. Pravilno odabrana tipografija će dati individualnim elementima sistema vizuelnog identiteta jedinstven karakter, pomoći u stvaranju željenog imidža kompanije i izazvati specifične emocije kod klijenta.

Ostale poruke će prenositi takozvani serif (ukrašeni) i drugi sans-serif (bez frillsa) fontovi. Fontovi koji imitiraju pisana slova su savršeni za salone lepote ili prodavnice nakita, i oni masivniji, na primer u sistemima za građevinske i razvojne kompanije.

Tipografija kompanije treba da se konzistentno koristi u svim promotivnim materijalima počevši od web sajta, na vizit karticama ili identifikatorima.

Zaključak

Ukratko, prilikom dizajniranja sistema vizuelnog identiteta, najvažnije je da su svi njegovi elementi međusobno povezani i konzistentni.

Korporativni dizajn će Vam dati šansu da ostvarite postavljene ciljeve, utičete na lojalnost kupaca i njihove odluke, i da ojačate već izgrađene odnose. Koherentan brend je najefikasnija odbrana od konkurencije jer izaziva poverenje potrošača i stvara kvalitetniju sliku.

Autor teksta: Dalibor Stanković